• Μόνο Online!
Η Ορολογία του Γιώργου Μπαλάνου

Η Ορολογία του Γιώργου Μπαλάνου

Το σύντομο αυτό ευρετήριο εννοιών και τεχνικών προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ (αρχείο pdf - βλ. "Συνημμένα Αρχεία") και περιλαμβάνει τους βασικότερους όρους και τεχνικές που διαμόρφωσε και διατύπωσε ο Γιώργος Μπαλάνος στη διάρκεια των δεκαετιών, όπως προέκυψε μέσα τους πειραματισμούς, τις μεθόδους, την αναζήτηση, την εφαρμογή τεχνικών και, τελικά, τη συγγραφή του ερευνητικού έργου του.

0,00 €
με ΦΠΑ

 

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ το αρχείο "Η Ορολογία του Γιώργου Μπαλάνου" από την ενότητα "Συνημμένα Αρχεία"

Balanos-Terminology

Ανάμεσα από τις γραμμές, ο αναγνώστης μπορεί να σκιαγραφήσει το πλαίσιο του «μπαλανικού συστήματος» έρευνας, σκέψης, θεωρίας και κυρίως πράξης, να αναγνωρίσει την πατρότητα των όρων, την πηγή της προέλευσής τους, τον ορθό και ακριβή ορισμό τους, και, το σημαντικότερο, να επωφεληθεί από αρκετές από τις τεχνικές που αναφέρονται εδώ έστω επιγραμματικά.

Το αρχείο αυτό προσφέρεται δωρεάν από το Locus-7, γνωρίζοντας ότι η δημοσιοποίησή του αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσφοράς του Γιώργου Μπαλάνου στους αναγνώστες, σε κάθε ερευνητικό και αδέσμευτο νου, και κυρίως στους δυνητικούς Αιρετικούς Διαμορφωτές της Πραγματικότητας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:
Άλλα Μάτια, Locus και Nimbus, Μορφοδιάταξη

ΕΡΠΟΥΣΑ ΣΚΙΑ:
Έρπουσα Σκιά, Ρευστομορφία, Σκιάγγιγμα
Σκιάνθρωποι, Σύνδρομο της Παρασκιάς
Σκιώδης Αμνησία Άμυνας (ΣΑΑ)
Σκιώδης Αμνησία Επιρροής (ΣΑΕ)
Σκιώδης Αμνησία Κάλυψης (ΣΑΚ)

ΚΟΣΜΙΚΗ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ:
Βιοστάσεις, Βιοεστίες-Βιοχορδές-Βιοπεδίο, Βιοσπειρώματα
Δινοτροπική Ύπνωση, Κοσμικό Δίκτυο
Μετάνθρωπος, Μεταπραγματικότητα ή Άλλες Πραγματικότητες, Μετενέργεια
Σημείο-Σ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ατομική πραγματικότητα (ή ΑΠ)
Συλλογική πραγματικότητα (ή ΣΠ)
Κβαντική πραγματικότητα (ή ΚΠ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Περιπατητική Τεχνική και Τεχνική του Λαβυρίνθου, Σφυρίζοντας αμέριμνα
Τεχνικές Αρμονικής Προόδου, Τεχνικές Κατάλυσης, Τεχνικές σοκ
Τοτεμική τεχνική
Χορός της Φλόγας

ΦΛΟΓΑ-ΠΑΓΟΣ και Η ΣΧΟΛΗ
Καταλύτης, Σχολή
Φλόγα και Πάγος
Φωλιά του Παγωνιού

No reviews
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα
Product added to compare.